奥雅纳公布卡塔尔“2022年世界杯”运动场模子


 欧宝app-欧宝全站app-官方下载   最新资讯   2022-05-12
奥雅纳公布卡塔尔“2022年世界杯”运动场模子

奥雅纳修建事件所(Arup Associates)近来宣布了它设计的“5人制足球场”(5-a-side)的模子,它将是卡塔尔主理的“2022年世界杯”足球赛举措措施的一部门

这个有500个坐位的空调修建物 ,将用于使“国际足联”的官员信赖,这个地域炎热的天气将不会对于足球角逐造成倒霉影响 。

这个项目的设计彻底是“绿色的”。运转这个别育场的坐位下面的天气节制体系所需要的能源,由一个“太阳能农场”的太阳能电池板孕育发生。

在卡塔尔 ,夏日的户外气温到达摄氏44度以上,空调体系可以或许将角逐园地的气温调治到使人感应恬静的摄氏23度.

这幢修建物的特色是有一个可以扭转的罩形屋顶,它可以或许主动打开或者封闭 ,起到遮阴的作用 ,而且最年夜限度地节制天气 。

欧宝app-欧宝全站app-官方下载
【读音】:

ào yǎ nà xiū jiàn shì jiàn suǒ (Arup Associates)jìn lái xuān bù le tā shè jì de “5rén zhì zú qiú chǎng ”(5-a-side)de mó zǐ ,tā jiāng shì kǎ tǎ ěr zhǔ lǐ de “2022nián shì jiè bēi ”zú qiú sài jǔ cuò cuò shī de yī bù mén

zhè gè yǒu 500gè zuò wèi de kōng diào xiū jiàn wù ,jiāng yòng yú shǐ “guó jì zú lián ”de guān yuán xìn lài ,zhè gè dì yù yán rè de tiān qì jiāng bú huì duì yú zú qiú jiǎo zhú zào chéng dǎo méi yǐng xiǎng 。

zhè gè xiàng mù de shè jì chè dǐ shì “lǜ sè de ”。yùn zhuǎn zhè gè bié yù chǎng de zuò wèi xià miàn de tiān qì jiē zhì tǐ xì suǒ xū yào de néng yuán ,yóu yī gè “tài yáng néng nóng chǎng ”de tài yáng néng diàn chí bǎn yùn yù fā shēng 。

zài kǎ tǎ ěr ,xià rì de hù wài qì wēn dào dá shè shì 44dù yǐ shàng ,kōng diào tǐ xì kě yǐ huò xǔ jiāng jiǎo zhú yuán dì de qì wēn diào zhì dào shǐ rén gǎn yīng tián jìng de shè shì 23dù .

zhè zhuàng xiū jiàn wù de tè sè shì yǒu yī gè kě yǐ niǔ zhuǎn de zhào xíng wū dǐng ,tā kě yǐ huò xǔ zhǔ dòng dǎ kāi huò zhě fēng bì ,qǐ dào zhē yīn de zuò yòng ,ér qiě zuì nián yè xiàn dù dì jiē zhì tiān qì 。